THAM GIA BUỔI TẬP TRIATHLON CHO IRONMAN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM

Để thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng triathlon tại Sala, Trisport International kết hợp với Vietnam Triathlon Club để tổ chức serie training định kỳ Super Sprint Series tại Khu đô thị Sala. Đây là nơi duy nhất ở Việt Nam chúng ta có cơ sở vật chất để thực hiện trọn vẹn một buổi tập triathlon. Cuộc thi  được tổ chức vào 6AM nửa tháng 1 lần.

Đây là cuộc đua tự quản lý, có nghĩa là các vận động viên phải xem kỹ hướng dẫn và tự trang bị đầy đủ nước và điện giải. BTC sẽ có thể có hoặc không có bảng hướng dẫn trên đường và chỉ cung cấp nước tại T2 là Showroom Trisport International. Các VĐV cần chú ý tự ý thức an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên đường đua. BTC không chịu trách nhiệm cho sự an toàn của bạn.

VĐV phải đăng ký trước cuộc thi để BTC sắp xếp vé bơi và có mặt tại Trisport vào 5:30AM sáng CN để tham gia race briefing. Ai không đăng ký trước sẽ không vào được bể bơi. Link đăng ký ở trên.

JOIN THE 1 AND ONLY TRIATHLON TRAINING FOR IRONMAN IN VIETNAM

To promote the development of triathlon community in Sala, Trisport International and Vietnam Triathlon Club co-host the periodic Super Sprint Series in Sala City, the only place in Vietnam that a complete triathlon training can be organized. The training is held at 6AM every 2nd Sunday.

This is a self-managed training. Participants need to read this instruction beforehand and memorize the route. We may or may not provide guidance on the race course and only provide water at T2 (Trisport International). Please be responsible for your own safety on the road and do not throw rubbish on the track. We do not take responsibility for your safety.

Participants need to register and pay for the ticket before the race so we can organize the swimming pass for you. If you don’t pre-pay for your swim ticket, you won’t be able to get into the pool area. Registration link above.

CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN TẬP

Chương trình luyện tập này được thiết kế bởi Huấn Luyện Viên Triahtlon hàng đầu – Todd Gilmore từ Endurance Academy.  Kế hoạch luyện tập được thiết kế để chuẩn bị bạn dần dần cho Ironman Asia Pacific tại Da Nang 2019.

TRAINING PLAN

The following training plan has been designed by our top triathlon Coach – Todd Gilmore from Endurance Academy. The plan has been designed to gradually gear you up for Ironman Asia Pacific in Da Nang 2019.

LỊCH TRÌNH BUỔI TẬP

Các vận động viên cần có mặt tại Showroom Trisport International vào lúc 5:30AM sáng để tham gia Race Briefing và đóng phí. Các VĐV chỉ cần đóng phí để sử dụng bể bơi Olympic 50m của Sala là 100k/lượt.  Ngoài ra các VĐV không phải trả thêm chi phí nào. BTC sẽ hỗ trợ nước, giá để xe, locker, túi trung chuyển miễn phí. Các chặng đua được thiết kế để các vận động viên có thể gặp nhau nhiều lần trên đường tập, hỗ trợ tinh thần đồng đội.

TRAINING DAY AGENDA

Participants need to be at Trisport International Showroom at 5:30AM to join the Race Briefing and pay the swimming pool fee of 100K. We will provide water supply, bike rack, locker and transition bag free of charge. Race courses are designed so everyone can meet often on the track, motivating each other to complete the race better.

5:30 AM:
 • Gather at Trisport International for race briefing: race info, time, race legs and rules.
 • Register your Swim speed, pay fees, receive your transition bag and number.
 • Leave your personal belonging and run gears at the rack provided.
 • Take group picture with the bikes (if time allowed).
6:00 AM:
 • Bring swim and run gears, transition bag to Transition 1 (T1) – Sala swimming pool.
 • Take swim group picture.
6:10 AM: Swim leg starts.
7:00 AM:
 • First Run leg starts. Put your swim gears in transition bag.
7:20 AM:
 • Bike leg starts. Change to biking gear.
8:20 AM:
 • Second Run leg starts. Put your bike gears into bag.
8:45 AM:
 • Finish and networking
 • Take group picture.
 • Eat breakfast together
5:30 AM:
 • Mọi người tụ tập ở Trisport International để race briefing: thông tin race, thời gian, các chặng cuộc thi, luật lệ
 • Đăng ký thời gian bơi, nộp phí, nhận số và túi đánh số trung chuyển
 • VĐV để đồ tư trang và đồ đạp trong túi, treo lên giá
 • Chụp hình nhóm cùng xe đạp
6:00 AM:
 • Di chuyển cùng xe ra bể bơi. Mang theo đồ bơi và đồ chạy và túi trung chuyển
 • Chụp hình nhóm bơi
6:10 AM: Bắt đầu bơi
7:00 AM:
 • Bắt đầu chặng chạy thứ nhất. Cho mũ bơi và kính bơi vào trong túi trung chuyển và chạy về Trisport store móc lên giá.
7:20 AM:
 • Bắt đầu đạp. Cất đồ chạy vào trong túi trung chuyển.
8:20 AM:
 • Băt đầu chặng chạy thứ 2. Cất đồ đạp vào trong túi.
8:45 AM:
 • Kết thúc và giao lưu
 • Chụp hình nhóm chạy
 • Ăn sáng

CHẶNG BƠI 1KM

Các vận động viên cần đăng ký tốc độ bơi để BTC sắp xếp theo làn bơi. Bể bơi Oympic distance 50m của Khu đô thị Sala có 6 làn, chia làm các tốc độ khác nhau. Các VĐV bơi 10 vòng hoàn thành chặng bơi.

Sau khi bơi xong các vận động viên cất đồ bơi vào túi trung chuyển đánh số của mình và chạy về Trisport Showroom treo lên giá.

SWIM LEG 1KM

Participants need to register your swim time to be allocated swim lane. The swimming pool is 50m Olympic distance, with 6 lanes, divided into speeds. Swim 10 laps to finish the swim.

After the swim, put your swim gears into transition bag and run back to Trisport to hang them on the rack.

CHẶNG CHẠY THỨ NHẤT 2.5KM

Chặng chạy thứ nhất là 1 vòng bắt đầu từ Khu trung chuyển T2 tại Trisport International đi về hướng Empire City và quay lại. Điểm U-turn là cột đèn số 25.

Hoàn thành chặng chạy, các VĐV trở về Trisport International để tiếp nước, thay đồ đạp và chuyển sang chặng đạp 25km.

FIRST RUN LEG 2.5KM

First run leg is 1 round from Trisport towards Empire City and return. The U-turn point is at lamp post numbered 25.

Once finishing the first run leg, switch to biking gears.

CHẶNG ĐẠP 25KM

Chặng đạp dài 25km, chia làm 4 vòng. Hoàn thành chặng đạp các VĐV quay về trạm trung chuyển T2 tại Showroom Trisport và chuyển sang đồ chạy. An ninh ở khu vực Sala rất tốt, bạn có thể an tâm về sự an toàn của tư trang và xe của bạn.

BIKE LEG 25KM

The bike leg is 25km long, taking 4 laps. Finishing the bike leg return to Trisport and switch to run gears. The security in Sala is well organized, so you can feel safe about your belonging.

CHẶNG CHẠY THỨ 2 2.5KM

Chặng chạy thứ 2 tương tự như chặng chạy 1. Hoàn thành các VĐV trở về Trisport International để tiếp nước, giao lưu và chụp hình, lưu lại các kỷ niệm quý giá cho buổi tập và thi của chúng ta.

Ai có nhu cầu đạp xe thêm 40km hoặc giao lưu ăn sáng thì tùy.

SECOND RUN LEG 2.5KM

The second run leg is the same as the first. Upon finish please return to Trisport to have water supply, taking group pictures. Anyone who wishes to do extra riding or stay for breakfast can do so.

CÁC HÌNH ẢNH SỰ KIỆN

TIN TỨC VÀ KIẾN THỨC