Đai Thắt Lưng Chạy Bộ, Chạy Trail COMPRESSPORT Free Belt Pro – Belt

Với Free Belt Pro và tất cả những gì nó có thể lưu trữ, bạn sẽ chạy, đạp xe và leo trèo, tiết kiệm năng lượng để bạn tập trung vào nỗ lực của mình, chỉ với 57 gms và liền mạch, nó là vành đai nhẹ nhất từ ​​trước đến nay.

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Lưu và gửi Giỏ hàng
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Lưu và gửi Giỏ hàng
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)